Berkel Publicaties

In de loop der tijd zijn er verschillende boeken en zelfs een film over de Berkel  of met informatie over de Berkel verschenen. Ook zijn studies uitgevoerd.
Hieronder een overzicht (klik op de links).StudiesTop
Berkelvisie 2004 (NL), klik voor pdf

Beleef de contrasten van de Berkel
Grensoverschrijdende toeristisch-recreatieve ontwikkelingsvisie
voor de BerkelTop
Berkelvisie 2015 met perspectief 2025 (NL), klik voor pdf

De Berkel – Het blauwe lint in het westelijke Münsterland / AchterhoekTop
Broekgebieden in het stroomgebied van de Berkel (1600-1850), NL, klik voor pdf

Masterscriptie Betsie Pinkert (2017)
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Letteren
Kenniscentrum LandschapTop
Onderzoek potentie energie uit Waterkracht in Provincie Gelderland, 2016, NL, klik voor pdf

Onderzoek van Royal Haskoning DHV op initiatief van de Provincie Gelderland
Een van de behandelde cases is de ‘Case Berkel en Twentekanaal’ van Energiecoöperatie Lochemenergie.


Artikelen


Top
De Berkel, reeds 100 jaar rust , Ellie Lintvelt en ir. Roon Jonker (1990, klik voor pdf)

“Het wel en wee in Zutphen over de Berkel in de vorige eeuw”Top
De Berkel en haar Waterschap, B.H.M. te Vaarwerk (1997)

Uitgave 1997, Old Ni-js nr 30 (tijdschrift Historische Kring Eibergen)
“De Berkel en haar waterschap, een bijdrage aan de geschiedenis van de afdeling van het waterschap van de Berkel, 1882-1950”
ISSN 1381-2548


Films


Top
Die Berkel Der Film (trailer hier), Willem Kootstra, Anna Schlottbohm (2017)

“Tussen Nottuln en Billerbeck ligt het brongebied van de Berkel in de pittoreske Baumberge. De rivier slingert zich in westelijke richting door het Münsterlandse en Achterhoekse parklandschap om bevaarbaar in Zutphen te eindigen in de IJssel.”


BoekenTop
Die Berkelschiffahrt, Hermann Terhalle (1975)

In der Wirtschaftsgeschichte des niederländisch-westfälischen Grenzraums (Beiträge des Heimatvereins Vreden zur Landes- und Volkskunde)
ISBN 3926627085Top
Molens Mulders Meesters, H. Hagens (1978)

Negen eeuwen watermolens in Twente en de Gelderse Achterhoek
ISBN 9062895107Top
Varen waar geen water is, G.J. Schutten (1981)

Geschiedenis van de scheepvaart ten oosten van de IJssel van 1300 tot 1930
ISBN 9070162121Top
de Berkel beschouwd, P.J. de Jong (1982)

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het ‘Waterschap van de Berkel’
“De Berkel in woord en beeld beschouwd, geeft in kort bestek de geschiedenis weer van honderd jaar waterschapszorg in de Achterhoek.
Die geschiedenis omvat verschillende stadia: de overstromingen die aanleiding waren tot de oprichting van het waterschap; de eerste pogingen om de Berkel te beheersen en tenslotte de systematische aanpak van de waterschapszorg zoals die zich de afgelopen decennia ontwikkelde.
De Berkel beschouwd …
Voor de een ’n schilderachtig riviertje, voor de ander een wispelturige lastpost.
Een rivier die tot de verbeelding blijft spreken.”
ISBN 906011.159.1Top
Uit Berkelbronnen, Dijkstra, Ger & Jan Eefting, Bert Looper, Henriëtte Marsman-Slot (1988)

Over varen, leven en werken op en langs de Berkel
De Berkel door de eeuwen heen
ISBN 9789090025025Top
Gij Beken Eeuwig Vloeiend, A.M.A.J. Driessen, G.P. van de Ven, H.J. Wasser (2000)

Water in de Streek van Rijn en IJssel
ISBN 9789053451229Top
Berkelboot vermist, Evelien van Dort (2009)

Kinderboek:
“Stijn vindt een oude foto en het logboek van zijn overgrootvader, die opa Berkelbonk werd genoemd. Hij was schipper op de Berkel en in zijn berkelzomp vervoerde hij vrachten van Duitsland naar Zutphen en terug.”
ISBN 9789060385609Top
Mein Leben als Fluss / Mijn leven als rivier, Doris Röckinghausen (2016)

“Dat op een dromerig riviertje, wat de Berkel op veel plaatsen is, ooit vrachtschepen voeren, is nauwelijks nog voorstelbaar. Dat de Berkelregio’s Achterhoek en Münsterland een economische eenheid vormden met een gemeenschappelijke taal, klinkt ook al ongeloofwaardig. Recente initiatieven tot herbeleving van de Berkel bieden kansen om bij het verleden aan te knopen en land en mensen opnieuw te ontdekken.
 ‘Berkel – Mein Leben als Fluss/ Mijn leven als rivier’, een boek vol fascinerende liefdesverklaringen in fotografie, schilderkunst en poëzie, inclusief het verhaal van een 18e-eeuws stuk drijfhout, nodigt de lezer daartoe van harte uit.”
ISBN 9783000525896